VD-ordet 2021

Trots pandemin blev 2021 vårt bästa år någonsin. Vi har alltså inte bara behållit farten utan dessutom växt geografiskt och ökat lönsamheten. Parallellt har vi fortsatt strukturera och driva hållbarhetsarbetet. Stolt är bara förnamnet.

Fler möjligheter med internationell koncern i ryggen

Hans-Olov Blom, koncernchef Ramudden
Årets resultat ser jag som ett kvitto på att Ramuddens affärsidé håller även i tuffa tider. Vi finns för att alla vid en etablering ska känna sig trygga och kunna fokusera på sitt jobb och för att alla som passerar arbetsplatsen med bilar, cyklar och barnvagnar ska kunna göra det smidigt och säkert. Det här har varit Ramuddens utgångspunkt sedan start.
Under året har vi arbetat hårt för att omvandla företagskultur och arbetssätt till mer strukturerade roller, rutiner och processer som spänner tvärs över företaget. Det här har blivit nödvändigt i takt med att vi växer, inte minst efter den stora fusionen 2020. I linje med detta har vi genomfört ett stort varumärkesprojekt, där vi försökt fånga in den så kallade Ramuddenandan, samt arbetat med en ”employee value proposition” för att ge medarbetarna en tydlig värdegrund.
 

Hållbarhetsfrågor högt på agendan

Förutom att harmonisera processer och införa stödsystem, handlar årets arbete ytterst om att hållbarhetsfrågorna nu tagit ett rejält kliv upp på agendan. I och med bildandet av ESG Center of Excellence, med representanter från samtliga länder inom WZS Group, har vi fått en helt ny ambitionsnivå för att driva arbetet. Det handlar exempelvis om att ta fram koncern- övergripande styrning, nyckeltal och rapportering inom området.
 

Digitalisering av arbetet på väg

En viktig bit av vårt erbjudande handlar om digitaliseringen av arbetet på väg. Generellt är vår bransch fortfarande analog, men genom sensorer och uppkopplad teknik driver vi nu på en angelägen förändring.
Under 2021 har vi exempelvis lanserat smarta batterier som bidrar till säkrare arbetsplatser och färre transporter. Vi har också uppkopplade meddelandeskyltar som underlättar effektiva trafikflöden, samt har börjat med digital realtidsrapportering från arbetsplatserna. Här är vi marknadsledande och vi märker ett stort intresse från kunderna.
Under året har vi även lanserat trafikbarriären SVEA, en del av ett intelligent och säkert produktsystem för komplexa urbana miljöer. Vårt erbjudande måste alltid ligga i takt med, eller ännu hellre före, samhällets utveckling. Här tittar vi nu på lösningar för cykel- och gångtrafikanter för att möta nya beteenden i samhället.
 

En viktig samhällsaktör

För mig är säkerhet inget mindre än en samhällsfråga. Förutom att vi är med och driver viktiga branschfrågor har vi under året fått flera bevis på att Ramudden nu ses som en viktig aktör i allt större sammanhang. Bland annat hanterade vi, som partner till Polismyndigheten, säkerhetslösningar i samband med Förintelsekonferensen i Malmö. Även i Finland har vi levererat ett kritiskt projekt där vi säkrade ett raffinaderi som under en period var landets största byggarbetsplats.
Det ökande förtroendet Ramudden får handlar om att vi som organisation har mognat. När vi står för säkerheten kan kunderna vara trygga med att få en partner som tänker ett steg längre och gör mer. Hemligheten är medarbetarnas insatser, som varit särskilt heroiska under ytterligare ett pandemiår. För att tydliggöra deras viktiga arbete har vi infört utmärkelsen WZS Award som delas ut till depåer som utmärker sig vad gäller arbetsplatssäkerhet.
 
 
 

Ökad styrning ger oss kraft

Styrningen skapar en snabbare marsch framåt på vår tillväxtresa. Under året har vi gjort flera viktiga förvärv, däribland Trafino Oy och Westers Group TA AB som tillsammans kompletterar vårt kunderbjudande med nya bitar. Vi har också etablerat oss i Kanada, vilket är ett mycket spännande steg. Vår fortsatta resa handlar om att växla upp kraften i koncernens styrka – utan att tappa vår genuina omtanke och vårt fokus på säkerhet ned i minsta detalj.
 
Hans-Olov Blom,
koncernchef Ramudden
 
 

Mer läsning