VD-ordet 2019

Ramudden har blivit en samhällsaktör att räkna med. Vi kommer in i ett allt tidigare skede av stora projekt och för en löpande dialog med myndigheter i de länder vi verkar i. 

På väg mot en ännu säkrare, mer hållbar verksamhet

Hans-Olov Blom, Vd Ramudden
Ramudden har blivit en samhällsaktör att räkna med. Vi kommer in i ett allt tidigare skede av stora projekt och för en löpande dialog med myndigheter i de länder vi verkar i. Vi deltar i innovationsprojekt, påverkar säkerhetstänket när nya standarder sätts och diskuterar direkt med arbetsmiljöcheferna. När vi samlades i Almedalen för att driva frågan om allas rätt till en säker arbetsplats, kom ingen mindre än arbetsmarknadsminister Ylva Johansson dit.
 
Idag är vi ett av de största företagen i branschen, med 64 depåer runt om i Sverige, Norge, Finland och Estland. Bara under 2019 öppnade och förvärvade vi 14 nya depåer. Under året passerade vi dessutom 600 heltidsanställda i Norden. Resan har gått snabbt sedan starten 2005.
 
En sak vi har lärt oss på vägen är att säkerhet inte är någon självklarhet – den måste planeras, prioriteras och utföras. Vi ser det som vår mission att föra upp säkerhetsfrågorna överallt: i fikarummet, på vägarna, hos kunderna och inom branschen i stort. Under 2019 lockade våra nya branschdagar i Norge sammanlagt omkring 500 deltagare, den nya Säkerhetsparken på Arlanda har rönt stort intresse och i Sverige gick hela 3 466 personer en kurs i vår regi.
 
Vårt engagemang behövs; byggtempot skruvas hela tiden upp. Förtätningen av städerna, nyanläggning och ombyggnad av infrastrukturen pågar numera på platser där många ska samsas. Tänk bara på knutpunkten Slussen, där en halv miljon människor dagligen passerar. Allt måste flyta och ingen får komma till skada. Finns det någon annan plats som lika tydligt kan symbolisera att arbetsplatssäkerhet inte bara handlar om omtanke om dem som utför jobbet, utan om alla som rör sig i närheten?
 
För att lyckas, krävs ett angreppssätt där vi direkt bygger in säkerhet och framkomlighet i planeringen av bygg- och infrastrukturprojekten. Det, i sin tur, kräver ännu större insikt hos beslutfattarna i samhället. Generellt har säkerhet kring arbetsplatser och på publika platser nu kommit högre upp på agendan, något vi är glada över.
 
Vårt erbjudande följer samhällets utveckling. Allt oftare hjälper vi till med skalskydd av byggnader och bygg arbetsplatser, funktioner för in och utpasseringar samt säkerhet kring kritisk infrastruktur. Här blir digitalise ringen också viktigare. För att möta kundernas behov, utvecklar vi lösningar med spårbarhet i realtid, trafikljus som larmar och drivs av solceller, geofencing (digitalt avgränsade geografiska zoner) och smarta hastighetsskyltar.
 
I takt med att vi fortsätter växa, måste vi ta ett allt större hållbarhetsansvar. 2019 har handlat mycket om att samla och harmonisera styrkorna. I skrivande stund har vi just fått våra ISOcertifikat, vilket är ett bevis på att vi kommit långt när det gäller styrning. Vi har också anställt nya kompetenser som ska hjälpa oss framåt.
 
Det räcker nämligen inte längre med att vår affärs modell, där vi erbjuder helhetslösningar inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer, bygger på cirkulär ekonomi och resursoptimering. Nu måste vi ta ett bredare samhällsansvar för miljö, säkerhet och som arbetsgivare. Under 2020 kommer vi att kvantifiera hållbarhetsmålen på koncernnivå för att kunna arbeta med ännu högre precision.
 
Hans-Olov Blom,
Vd Ramudden
 
 

Mer läsning