VD-ordet 2018

Bara 40 centimeter från döden. Det låter dramatiskt, men så ser verkligheten ut för dem som arbetar ute på vägar och byggen.

Hållbarhetsfrågorna blir viktigare ju mer vi växer

Hans-Olov Blom, Vd Ramudden
Ramuddens verksamhetsområde – arbetsplatssäkerhet utmed vägarna och runt byggarbetsplatser – gör att både ansvars känsla och säkerhetstänk sätts på hårda prov varje dag, dygnet runt. För mig handlar arbetsplatssäkerhet inte enbart om omtanke om dem som utför jobbet, utan även om cyklister, bilister, fotgängare, personer med funktionsnedsättning, grannar och andra som kan påverkas eller utsättas för risker på grund av arbetet. Som företag är vi nämligen alltid en integrerad del av de samhällen vi verkar i och har ett ansvar för hur vi påverkar både människor och miljö omkring oss.
 
Ramudden har sedan starten vuxit mycket snabbt. Bara under de senaste tre åren har vi fördubblat omsättningen och ökat antalet depåer och medarbetare. Förklaringen bakom expansionen ligger i våra kompetenta och engagerade medarbetare, men också i en ökad efterfrågan på professionell rådgivning, hjälp med planering och snabb tillgång till rätt material. Det här styrs i sin tur av bättre regelefterlevnad och myndighetskontroll inom trafiksäkerhetsområdet, liksom av en ny verklighet där säkerhet på allmänna platser kommit högt upp på agendan, antingen vi vill det eller ej.
 
Jag häpnar nästan när jag tänker på att vår bransch i princip inte fanns för 15 år sedan. När vi nu växlar upp finns det inget facit att titta på. Samtidigt ger det oss en chans att sätta en hög standard direkt för att långsiktigt bidra till en positiv utveckling i hållbarhetsarbetet. Ett gott exempel är vår verksamhet i Estland, där Ramuddens kommun handbok för arbetsplatssäkerhet i det närmaste blivit lag.
 
I takt med att vi växer, är det naturligt att ta ett större hållbarhetsansvar. Jag är samtidigt ödmjuk inför att vårt arbete med enhetlig styrning, övergripande riktlinjer och tydliga mätetal kopplat till hållbarhet har släpat efter. Tillväxttakten, där vi genom förvärv och nyetableringar måste jämka ihop olika arbetssätt, rutiner och lagkrav, har gjort det svårt att hinna med allt. Under 2018 förvärvade vi Chevron Traffic Management Ltd i Storbritannien. De ligger långt framme när det gäller riktlinjer och ansvarstagande – och av dem kan vi lära mycket. Samtidigt omfattas företag i Storbritannien ännu inte av samma rapporteringskrav kring hållbarhet som övriga Ramudden gör. Chevrons nyckeltal ingår i denna rapport, men eftersom Ramudden är ett svenskt bolag är det också där vårt fokus ligger.
 
Verksamheten i Sverige uppgår till nästan hälften av omsättningen i Ramudden HoldCo AB. Det är framför allt här vi engagerar oss i lokalsamhällena, storsatsar på utbildning och ser över våra leverantörer. För det räcker inte längre med att resursoptimering kan sägas vara inbyggd i hela vår affärsidé; nu måste vi ta ett bredare ansvar för transporter, miljö, säkerhet och som arbetsgivare. Ramudden har onekligen kommit en lång väg sedan jag år 2005 själv körde runt material till entreprenörer i närområdet. En stor aktör måste ta ett större ansvar. För att kunna bidra till ett hållbart företagande, måste vi även säkerställa att leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners lever upp till samma krav vad gäller miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande som vi har.
 
Nu samlar vi styrkorna, skärper förväntningarna, utformar tydliga, mätbara mål och tar ett stadigt grepp om hållbarhetsarbetet. I slutänden handlar det om vårt ansvar för andras liv.
 
Hans-Olov Blom,
Vd Ramudden