Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Smart Zone

- Den uppkopplade arbetsplatsen

Vår vision är en fullt digital arbetsplats med realtidsövervakning från en central plattform. Vi är inte där ännu, men vi är på god väg.

Visionen är en arbetsplats som är helt digitalt övervakad i realtid, en så kallad ”tvilling”.

Den senaste utvecklingen går mot den digitala uppkopplade arbetsplatsen. Den innebär både ökad säkerhet och förbättrad hållbarhet. Men också färre driftavbrott och bättre kostnadseffektivitet. 
Ökad säkerhet - Den uppkopplade arbetsplatsen ger oss möjlighet att proaktivt upptäcka säkerhetsrisker samt kunna se till att alla enheter alltid fungerar som de ska.
 
Bättre service - Vi kan ge dig bättre service genom att vår responstid vid alarm minimeras. Vi är med andra ord snabbt på plats och kan åtgärda den eller de enheter som behöver översyn.
 
Minskade kostnader - Eftersom vi har kontroll på arbetsplatsen från vår centrala plattform, vår ”tvilling”, så kan vi optimera tillsynen av alla enheter på ett för dig kostnadseffektivt sätt.
 
Fokus på hållbarhet - I allt vi gör har vi ett starkt fokus på hållbarhet. Den uppkopplade arbetsplatsen är inget undantag, tvärtom. Det innebär att vi slipper genomföra onödiga transporter och vi får en ökad livslängd av enheterna på arbetsplatsen.
 
Rapportering och uppföljning - En viktig del i att ständigt göra ett bättre jobb är rapportering och uppföljning. Här lägger vi särskilt fokus på säkerhet och hållbarhet. Vi kollar medelhastighet, batteristatus på enheten samt om det varit några incidenter och hur mycket CO2-utsläppen har minskat.
 

Work Zone Safety

Vi ingår sedan 2020 i en större grupp, Work Zone Safety Group, där även bolaget Highway Resource Solutions (HRS) ingår. HRS är ledande när det gäller digitala lösningar för vägarbetsplatser.
Genom vårt nära samarbete med HRS får vi ökade möjligheter att driva den digitala utvecklingen. Vi fortsätter att investera i digitala lösningar för att ge dig säkrare och mer kostnadseffektiva lösningar.
 

Din digitala arbetsplats

Redan idag kan vi erbjuda dig ett antal lösningar som vi kan övervaka centralt. Här finns Smarta batterier som kan driva hastighetsövervakning, VMS skyltar eller vagnar för realtidsinformation till trafikanter och trafikljus/lotsljus.
Andra system är under utveckling Digitiser, Utfartvarningssystem och Digitiser SVEA barriären.
 

Vill du veta mer?

Kontakta närmaste depå så berättar vi gärna mer om våra smarta och digitala produkter

Hitta närmaste depå