Smart Zone

- Den uppkopplade arbetsplatsen

Vår vision är en fullt digital arbetsplats med realtidsövervakning från en central plattform. Vi är inte där ännu, men vi är på god väg.

Visionen är en arbetsplats som är helt digitalt övervakad i realtid, en så kallad ”tvilling”.
Den senaste utvecklingen går mot den digitala uppkopplade arbetsplatsen. Den innebär både ökad säkerhet och förbättrad hållbarhet. Men också färre driftavbrott och bättre kostnadseffektivitet. 
 
Ökad säkerhet - Den uppkopplade arbetsplatsen ger oss möjlighet att proaktivt upptäcka säkerhetsrisker samt kunna se till att alla enheter alltid fungerar som de ska.
 
Bättre service - Vi kan ge dig bättre service genom att vår responstid vid alarm minimeras. Vi är med andra ord snabbt på plats och kan åtgärda den eller de enheter som behöver översyn.
 
Minskade kostnader - Eftersom vi har kontroll på arbetsplatsen från vår centrala plattform, vår ”tvilling”, så kan vi optimera tillsynen av alla enheter på ett för dig kostnadseffektivt sätt.
 
Fokus på hållbarhet - I allt vi gör har vi ett starkt fokus på hållbarhet. Den uppkopplade arbetsplatsen är inget undantag, tvärtom. Det innebär att vi slipper genomföra onödiga transporter och vi får en ökad livslängd av enheterna på arbetsplatsen.
 
Rapportering och uppföljning - En viktig del i att ständigt göra ett bättre jobb är rapportering och uppföljning. Här lägger vi särskilt fokus på säkerhet och hållbarhet. Vi kollar medelhastighet, batteristatus på enheten samt om det varit några incidenter och hur mycket CO2-utsläppen har minskat. Se rapport här
 

Ladda ned produktblad (pdf)

• Smarta batterier: SWEENG
• VMS skylt/vagn: SWEENG
• IntelliTag: SWE - ENG
• Rapport Work Zone: SWE - ENG
• Trafikradar: SWEENG
 
 
highway-4494907_1920 (1).jpg

 

Work Zone Safety

Vi ingår sedan 2020 i en Global grupp där även bolaget Highway Resource Solutions (HRS) ingår. HRS är ledande när det gäller digitala lösningar för vägarbetsplatser.
Genom vårt nära samarbete med HRS får vi ökade möjligheter att driva den digitala utvecklingen. Vi fortsätter att investera i digitala lösningar för att ge dig säkrare och mer kostnadseffektiva lösningar.


Din digitala arbetsplats

Redan idag kan vi erbjuda dig ett antal lösningar som vi kan övervaka centralt. Här finns Smarta batterier som kan driva hastighetsövervakning, VMS-skyltar eller vagnar för realtidsinformation till trafikanter och trafikljus/lotsljus.
Andra system är under utveckling såsom Intellitag, Utfartvarningssystem och Intellitag SVEA barriären.

Kontakt:

Fredrik Murmester

Operations Director

Per Lundborg

Produktansvarig Digital / Digital product manager