Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Det här är Ramudden

Ramuddens affärsidé bygger på att hjälpa våra kunder att skapa säkra arbetsplatser, när och där det behövs. På så sätt kan kunderna tryggt fokusera på sin kärnverksamhet – att reparera, underhålla och bygga nytt. Vi kallar det Work Zone Safety.

Ramudden är en helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. Vi stöttar kunderna i att skapa säkrare arbetsplatser och att efterleva regelverket som krävs utmed vägar, järnvägar och vid byggarbetsplatser.

Vi hjälper också till att säkra publika platser. I vår service ingår bland annat uthyrning och utkörning av skyltar och avstängningsmaterial, kompetent personal på plats, samt hjälp med trafikanordningsplaner och tillståndsansökningar. Vi ger även olika externa utbildningar.

Vår mission: Alla har rätt till en säker arbetsplats

Ramudden finns idag på ett 60-tal platser i Sverige, Norge, Finland och Estland. Ramuddenkoncernen omsätter ca 1,3 miljarder per år och har ca 650 anställda.

Vår gemenskap och våra arbetssätt genomsyras av det vi kallar Ramudden-andan. För oss betyder det att vi har kunden i fokus, sätter medarbetarnas hälsa och säkerhet främst och ska vara bäst på det vi gör.

hans-olov-blom.jpg

Hans-Olov Blom, Koncern-vd Ramudden


Ramudden genom åren

2005 Ramudden AB grundas

2009 Öppnar i Norge

2012 Öppnar i Finland

2015 Personellassistanse Norge AS förvärvas

2016 Öppnar i Estland

2017 Ramudden HoldCo AB, moderbolaget, bildas

2017 Wewab Trafiklösningar AB, Trafikavstängningar i Mellansverige AB, Skilt og Vedlikehold 2 AS, Skilt og Bilreklame AS och Akershus Trafikk Dirigering AS förvärvas

2017 Triton partners förvärvar majoriteten av aktierna i Ramudden från IK Investment partners

2018 Chevron, Storbritanniens största leverantör av arbetssäkerhetstjänster längs vägar, förvärvas

2018 Förvärv av NCC-ägda ViaSafe, norska Trafikksystemer AS och Finska LKJ

2018 Nio nya depåer öppnas i Sverige, Norge och Finland, samt ytterligare två förvärv i Finland respektive Sverige

2019 Förvärv av Provia, E-Trafik och Veiskiltkonsulenten

2019 6 nya depåer öppnas i Sverige, Norge, Finland och Estland

2019 Tre viktiga milstolpar passeras: fler än 600 heltidsanställda, första året med över en miljard i omsättning och över 5 000 unika kunder i Sverige, Norge, Finland och Estland.

2020 Förvärv av norska BM Skilt AS

2020 Fusion mellan AVS (Tyskland, Danmark, Lettland), Fero (Belgien) och Ramudden/Chevron.

2021 Ramudden etablerar sig i Kanada.