Säkerhetsrelaterade tjänster

För att din vardag ska kunna flyta på som vanligt med fokus på din kärnverksamhet, kan vi bistå med en rad olika säkerhetsrelaterade tjänster. Med oss som partner får du lösningar för arbetsplatssäkerhet som är anpassade efter just dina behov, stora som små.

Kontakta närmaste depå
Vi förser din arbetsplats med rätt utrustning men vi kan också ta ett större ansvar för att planera säkerheten, utföra tjänster på plats eller hjälpa till med utbildningar inom säkerhet. Våra lösningar kan till exempel innehålla:
 

Tjänster

Med expertkompetens när det gäller att planera och utforma säkra arbetsplatser kan vi upprätta och visualisera trafikanordningsplanen (TA-planen), göra alla nödvändiga tillståndsansökningar och bidra med effektiv trafikplanering som ökar produktiviteten i ditt projekt. Dessutom bistår vi även med en rad säkerhetsrelaterade tjänster, som avstängningar, installation av utrustning, trafikdirigering, bevakning och händelsehantering på arbetsplatsen.
 

Utbildning

Vår utbildningsavdelning ser till att våra egna medarbetare alltid har rätt kunskap och de kan även ge din personal nödvändiga utbildningar.
 

Uthyrning av material

Hos oss kan du hyra all nödvändig utrustning och material som behövs för en säker arbetsplats och även en del fordon och maskiner. Vi ser till att du får rätt saker på plats när och där du behöver dem.

Alla har rätt till en säker arbetsplats