Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Våra tjänster

Ramudden är en helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. Vi stöttar våra kunder i att skapa säkrare arbetsplatser och att efterleva regelverket som krävs utmed vägar, järnvägar och vid byggarbetsplatser. Vi kallar det Work Zone Safety.

Vi hjälper dig med hela processen, från att ta fram TA-planer, söka tillstånd, etablera och sköta tillsyn, till avetablering av arbetsplatsen. Vi erbjuder även rådgivning och expertkompetens vad gäller lagar och krav inom trafiksäkerhetsområdet.

Självklart kan vi även leverera ut alla produkter som behövs för en säker trafikmiljö, såsom skyltar, trafikljus, TMA-bilar, olika typer av barriärer och buffertar samt körplattor och gångbroar.