Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer

En hållbar verksamhet

Vi strävar efter att vara en ledande och pådrivande kraft för hållbarhet i branschen. För oss handlar det om ett sätt att vara på och agera.

Hållbarhet på Ramudden

Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Våra tjänster och lösningar ska levereras på ett säkert och effektivt sätt som gynnar en hållbar utveckling och vi ska genomföra affärer på ett hållbart sätt.
Hållbarhet blir ofta reducerat till frågor om miljö och koldioxidutsläpp. I själva verket handlar det om betydligt fler aspekter. Vårt viktigaste bidrag är att vi skapar miljöer på arbetsplatser som är säkra för både de som arbetar där och för alla människor som måste passera förbi. Vi gör det genom att använda våra resurser effektivt, vilket minskar miljöavtrycket.
Vi använder ny, digital teknik på ett innovativt sätt som effektiviserar arbetet och vi börjar investera i klimatneutrala fordon.
 

Fler kvinnor behövs

Även om vi är bäst i branschen med 20% kvinnliga medarbetare, så gör vi allt vi kan för att locka fler kvinnor till vår mansdominerade bransch. Vi vill göra vårt för att bidra till en mer jämställd byggbransch.
 

Rättvisa

En annan viktig del av hållbarhetsarbetet är att alltid möta dig som kund med stor respekt, vara lyhörda och rättvisa i alla aspekter. Vi har en tydlig antikorruptionspolicy och ställer samma krav på våra leverantörer.
 

Ramverket för en hållbar verksamhet

Det yttersta syftet med vårt hållbarhetsarbete är att bidra till att förverkliga FN:s mål. Bland de 17 målen har vi identifierat ett antal mål där Ramudden har störst möjlighet att göra något konkret. De har kopplingar till vårt hållbarhetsarbete och vår affärsstrategi
Mål 3 - Hälsa och välbefinnande
Mål 4 - God utbildning för alla
Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 - Minskad ojämlikhet
Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna
 

ISO certifiering

Vår styrning och våra processer inom områdena kvalitet, miljö respektive arbetsmiljö är sedan januari 2020 certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 för alla depåer i Sverige. Det innebär bland annat att vi följer upp arbetet kontinuerligt och arbetar med ständiga förbättringar.

Under 2021 genomförde vi interna och externa revisioner i Sverige och i Norge. Det resulterade i att Ramudden Sverige fick ett uppdaterat certifikat för ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001, ett certifikat där numera Norge också ingår. Näst på tur står Ramudden i Finland.

 

Frågor?

Har du frågor kring vårt hållbarhetsarbete
Hör av dig till vår KMA-chef: nickan.larsson@ramudden.se 

Bortom företagets väggar

För oss är det viktigt att bidra till ett hållbart samhälle även utanför avspärrningar och trafikerade miljöer.

Våra partners

Vår resa mot hållbarhet går vidare

Som en allt viktigare samhällsaktör och ett av branschens största företag har vi ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar utveckling, säger Hans-Olov Blom.

Läs VD-ordet