Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Hållbarhet

FN-mål, ISO-standarder och affärsmål, tillsammans med intressenternas önskemål, utgör ramverket för Ramuddens hållbarhetsarbete. Vi vill agera där verksamheten har störst påverkan på omvärlden, samtidigt som vi möter kraven från ägare, medarbetare och kunder.

Ramverket för en hållbar verksamhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån målen i Agenda 2030. Bland de 17 målen har vi valt ut ett antal som kan kopplas både till hållbarhetsarbetet och affärsstrategin. Fokusområdena är etablerade genom vår risk- och möjlighetsanalys, utförd i linje med vårt ledningssystemet och respektive ISO-standard.
 
agenda2030-sv.png


Mål 3
- Hälsa och välbefinnande
Mål 4 - God utbildning för alla
Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 - Minskad ojämlikhet
Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna


ISO certifiering

Ramudden Sverige är sen januari 2020 certifierad enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) samt ISO 45001 (arbetsmiljö).
Certifikat

ISO_logo.pngHar du frågor kring vårt hållbarhetsarbete

Hör av dig till vår KMA-chef: nickan.larsson@ramudden.se