Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Hållbarhet

Ramuddens ambition är att vara en ledande och pådrivande kraft för hållbarhet i branschen. För oss handlar hållbarhet mycket om ett sätt att vara på och agera. Våra tjänster och lösningar ska levereras på ett säkert och effektivt sätt som gynnar en hållbar utveckling och vi ska göra affärer på ett hållbart sätt.

Resurseffektiv säkerhet

Hållbarhet blir ofta reducerat till frågor om miljö och koldioxidutsläpp, men handlar i själva verket om betydligt fler aspekter. Ramuddens allra viktigaste bidrag är att vi skapar miljöer på arbetsplatser som är säkra för både de som arbetar där och för allmänheten. Dessutom gör vi detta på ett sätt som nyttjar resurserna effektivt, vilket minskar miljöavtrycket.

Vi tillämpar ny, digital teknik innovativt för att ytterligare effektivisera arbetet och har börjat investera i klimatneutrala fordon. Internt strävar vi efter större mångfald, med särskilt fokus på att locka fler kvinnor till vår mansdominerade bransch.

Vi vill också vara en god samhällsmedborgare överallt där vi har vår verksamhet genom att bidra till lokala idrottsföreningar med särskild tyngdpunkt på stöd till ungdomsverksamhet.

En annan viktig del av vårt hållbarhetsarbete är även att vi ska hantera alla kunder med stor respekt och vi ska vara rättvisa i alla aspekter. Vi har en tydlig antikorruptionspolicy internt och ställer motsvarande krav på våra leverantörer. 

Ramverket för en hållbar verksamhet

Det yttersta syftet med Ramuddens hållbarhetsarbete är att bidra till att förverkliga FN:s mål. Bland de 17 målen har vi identifierat ett antal mål där Ramudden har störst möjlighet att bidra. De har kopplingar till vårt hållbarhetsarbete och vår affärsstrategi:
 
agenda2030-sv.png


Mål 3
- Hälsa och välbefinnande
Mål 4 - God utbildning för alla
Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 - Minskad ojämlikhet
Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna


ISO certifiering

Ramuddens styrning och processer inom områdena kvalitet, miljö respektive arbetsmiljö är sedan januari 2020 certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 för alla depåer i Sverige. Det innebär bland annat att vi följer upp arbetet kontinuerligt och arbetar med ständiga förbättringar. Våra verksamheter i Norge och Finland står näst på tur för extern ISO-revision och certifiering.
Certifikat

ISO_logo.pngHar du frågor kring vårt hållbarhetsarbete

Hör av dig till vår KMA-chef: nickan.larsson@ramudden.se