Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Användningsområden

för våra maskiner

Aanvändningsområden för våra maskiner är t.ex. upptining av mark och ytor, frostskydd, uppvärmning och förvärmning.

Så här fungerar det

Exempel på användningsområden.
Flexibla värmeslangar läggs ut på det område som ska tinas, härdas eller frostskyddas.
HW:s värmebärande vätska (VTV) cirkulerar i ett slutet system och kanaliserar värmen direkt ned i marken.
Slangarna täcks med reflekterande HW isoleringsmattor för maximal värmeöverföring och för att undvika värmeförlust.
Fuktigheten i massorna värms upp och tinas snabbt och effektivt ned i marken, 20-80 cm per dygn, beroende på förhållanderna i marken.
Maskinen går obemannad tills jobbet är gjort. GSM-övervakningen ger besked om eventuella problem med driften.


heatWork-1.jpg


Upptining av mark och ytor 

Vatten- och avloppsanläggningar, kabeldiken, schakt, tak och beläggningar. Röjning av is och snö.
 
heatwork-tining.jpg


Frostskydd

Beläggningsytor, sandmassor/fogsand, utfyllnadsmassor, rörgator, spårväxlar, flytbryggor.
 
heatwork-uttorkning.jpg


Uppvärmning, uttorkning, förvärmning

Uppvärmning och uttorkning: Byggen under uppföring/renovering, lager- och brukshallar, fuktskador, arbetstält, härdning av betong.
Förvärmning: Markområden innan gjutning, förskalningar och betongarbeten, håldäckselement, berg- och berggrund vid förankringsarbeten

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta närmaste depå