Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

APV-ronder

Ramuddens verksamhet för egenkontroll av utmärkningen av våra vägarbetsplatser kallas APV-ronder. Dessa ronder utförs av vår utbildningsavdelning. För att få en heltäckande bild av standarden ska 120 ronder per år utföras, jämnt fördelat över landet.

Syftet med APV-ronder är att synliggöra vårt kvalitetsarbete och få ett underlag som visar hur väl vi sköter våra åtaganden.
Ronderna ska hjälpa dig som kund att få en säker vägarbetsplats som efterlever regler och kontraktskrav. I de fall vi har egen personal eller underentreprenör (UE) på plats ingår ronderna som uppföljning och kartläggning av vårt eget arbetsmiljöarbete.

APV-ronderna ska bidra till att varken Ramudden, UE eller du som kund drabbas av olyckor, viten eller beställaranmärkningar orsakade av brister som Ramudden kan påverka.
Erfarenheten från ronderna kommer sen att ligga till grund för kvalitét- och kompetenshöjande åtgärder inom hela Ramudden.

Målet med APV-ronderna är att bidra till säkrare vägarbetsplatser för vår egen personal, våra kunder och tredje man.


Hör Björn Hedén, Verksamhetsutvecklare APV på Ramudden berätta mer i filmen: