Vi kollar oss själva med APV-ronder

Vi kallar egenkontroll av utmärkningen av våra vägarbetsplatser för APV-ronder. Med APV-ronder synliggör vi vårt kvalitetsarbete och får ett underlag som visar hur väl vi sköter våra åtaganden.

Sköter vi oss som vi ska?

Gör vi alltid allt för att din arbetsplats ska vara så säker som möjligt för de som jobbar där, våra egna medarbetare och alla som måste ta sig förbi arbetsplatsen?

 
För att få svar på de här frågorna utför vi egna kontroller av utmärkningen av våra vägarbetsplatser, så kallade APV-ronder (Arbete På Väg). Ronderna utförs av vår utbildningsavdelning. För att få en heltäckande bild av standarden genomför vi 120 ronder varje år, jämnt fördelade över landet.
Syftet med APV-ronder är att synliggöra vårt kvalitetsarbete och få ett underlag som visar hur väl vi sköter våra åtaganden.
 
Ronderna är till för att hjälpa dig som kund att få en säker vägarbetsplats som efterlever regler och kontraktskrav.  Om vi har egen personal eller underentreprenör (UE) på plats ingår ronderna som uppföljning och kartläggning av vårt eget arbetsmiljöarbete. APV-ronderna ska bidra till att varken Ramudden, UE eller du som kund drabbas av olyckor, viten eller beställaranmärkningar orsakade av brister som Ramudden kan påverka. De erfarenheter vi får av ronderna, kommer sen att ligga till grund för kvalitets- och kompetenshöjande åtgärder inom hela Ramudden.
 

Arbetssätt och uppföljning

I möjligaste mån får du som kund i förväg veta om att en APV-rond ska göras på just din arbetsplats. Har du personal på plats så erbjuds de att vara med, men om ingen personal finns där så får du ett meddelande om att vi har utfört en APV-rond. Du får sedan en återkoppling med status på utmärkningen och om några åtgärder behöver genomföras.
Om en rond synliggör brister ska dessa följas upp och vi erbjuder dig hjälp med att åtgärda det som behövs. Det är den ansvariga depån och utbildaren för ronden som ska samverka för att ta fram en lösning. Ibland kan en uppföljande rond behövas för att kvalitetssäkra åtgärderna.
 

Kontakt och mer information

Tveka inte att fråga oss om hjälp med exempelvis tolkning av regelverk och Best Practice. Tillsammans hjälps vi åt att göra din arbetsplats så säker som möjligt.
 
Björn Hedén, Verksamhetsutvecklare APV 
Mail. bjorn.heden@ramudden.se  
Tel. 070 378 60 62