Tillstånd och ansökan

Vi har lång erfarenhet av att planera och utforma säkra arbetsplatser. Kontakta närmaste depå så hjälper vi dig.

Kontakta din depå

Planering och utformning

När det gäller arbete vid väg kan vi ta fram trafikanordningsplanen och hjälpa till med alla nödvändiga tillståndsansökningar. Vi hjälper dig också med etablering av arbetsplatsen och vi kan ansvara för kontakterna med myndigheter, som till exempel att ansöka om polistillstånd, grävtillstånd, ledningsärenden och upplåtande av allmän plats.

Kontakta närmaste depå

Sök depå

Alla har rätt till en säker arbetsplats