Få hjälp med dinTrafikanordningsplan

Vi har lång erfarenhet av att planera och utforma säkra arbetsplatser. Våra TA-konsulter hjälper dig genom processen till en godkänd Trafikanordningsplan.

Förfrågan TA-plan
Vi är experter på gällande regelverk och att se lösningar i komplexa trafiksituationer och arbetsplatser. Vi har lång erfarenhet av att planera och utforma säkra arbetsplatser. Vi gör trafikanordningsplanen och hjälper dig med alla nödvändiga tillståndsansökningar.
 
Om din TA-plan är komplex kan det vara svårt att få en bra överblick. Då kan vi komplettera och visualisera planen i överskådliga 3D-modeller. Dessutom kan vi i mycket tidiga skeden bidra med effektiv trafikplanering som ökar produktiviteten i dina projekt.
 
→ Skicka in en förfrågan online eller kontakta närmaste depå.

En närmare titt på TA-konsultens roll

På Ramudden erbjuder vi helhetslösningar inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. Vi upprättar säkra och effektiva arbetsområden med goda trafikflöden för de som jobbar på arbetsplatsen, de som passerar förbi och oss själva. TA-konsulten spelar en avgörande roll med sin expertis kring lagar och regler. Här får du träffa Lotten som berättar mer.

Läs intervju

Alla har rätt till en säker arbetsplats