APV Nivå 1–2 & 3BSteg 1.1–1.3

Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten. Kurslängd 1 dag.

Boka utbildning

Arbete På Väg

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, projekteringsuppdrag, ledningsarbeten på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.

Kursinnehåll

 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande.
 • Kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

Målgrupp

De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och innerslänt (vägslänt). Innan området beträds för arbete bör samtliga som utför arbetet känna till och följa gjorda riskanalys/arbetsmiljöplan.
Exempel på arbeten som kräver steg 1.1-1.3 kompetens är person som:
 • Arbetar på vägen eller tillfälligt vistas på arbetsplatsen.
 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning.
 • Utför trafikdirigering.
 • Utför beläggningsarbete.
 • Framför väghållningsfordon.
 • Plogar, saltar och sandar.

Kursmål

Deltagarna ska efter utbildningen ha allmänna kunskaper enligt kursbeskrivningen ovan.
Kursen avslutas med prov.
 
 

Boka

Våra utbildare

Niklas Wiik

Utbildningsansvarig Region Nord

Magnus Mettälä

Utbildare Region Nord

Stefan Hansen

Utbildningsansvarig Region Stockholm/Mitt

Majid Idris

Utbildare Region Stockholm

Nina Elvin

Utbildare Region Mitt

Fredrik Persson

Projektledare YKB

Marilla Andersson

Utbildare Region Väst

Björn Hedén

Verksamhetsutvecklare APV

Sofie Snaar Mattsson

Utbildningskoordinator

Christer Airiman

Utbildningschef

APV utbildning

Bokning