APV Steg 3Certifieringsförberedande

Kompetenskrav APV styra och leda. Kurslängd 2 dagar

Boka utbildning

Arbete På Väg

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster där Trafikverket är beställare. Kompetenskravet är riktad mot både projekterings- och entreprenaduppdrag.
 

Kursinnehåll

Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för följande arbetsuppgifter:
  • Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera.
  • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.
  • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
  • Svara för aktuell trafikinformation.
Certifikatet gäller i 4 år
 

Målgrupp

Personer som:
  • Styr och leder i projekt 
  • Leder personal med steg 2 kompetens 

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen kunna:
  • Planera säkerheten för de som arbetar på vägen samt säkerheten och framkomligheten för övriga trafikanter. Kunna utföra löpande riskanalyser.
  • Svara för kontakten med trafikcentraler samt utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
  • Kunna utföra, till certifierad personal i steg 2, en ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, samt god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.
  • Förstå och tillämpa gällande författningskrav, kontraktsformer, entreprenadrätt, projektering, allmänna bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag.

Förkunskaper

APV Nivå 1-2/Steg 1.1-1.3 & APV Nivå 3A/Steg 2.2.

Boka

Våra utbildare

Niklas Wiik

Utbildningsansvarig Region Nord

Magnus Mettälä

Utbildare Region Nord

Stefan Hansen

Utbildningsansvarig Region Stockholm/Mitt

Majid Idris

Utbildare Region Stockholm

Nina Elvin

Utbildare Region Mitt

Fredrik Persson

Projektledare YKB

Marilla Andersson

Utbildare Region Väst

Björn Hedén

Verksamhetsutvecklare APV

Sofie Snaar Mattsson

Utbildningskoordinator

Christer Airiman

Utbildningschef

APV utbildning

Bokning