APV Steg 2.1Certifieringsförberedande

Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon. Kurslängd 1 dag

Boka utbildning

Arbete På Väg

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:
Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar. Gäller även förare av fordon utan energiupptagande skydd.
 

Kursinnehåll

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

  • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
  • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge etc. och hur de används.
  • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
  • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
  • Kunna kommunicera på svenska.
  • Kunna kommunicera med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.

Certifikatet gäller i 4 år

Målgrupp

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

  • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
  • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. Gäller även förare av fordon som används vid på-, om- samt avetablering av fasta arbetsplatser.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur man ska agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Kursen avslutas med prov.

Förkunskaper

APV Nivå 1–2/Steg 1.1–1.3

Boka

Till webbokning

Våra utbildare

Niklas Wiik

Utbildningsansvarig Region Nord

Magnus Mettälä

Utbildare Region Nord

Stefan Hansen

Utbildningsansvarig Region Stockholm/Mitt

Majid Idris

Utbildare Region Stockholm

Nina Elvin

Utbildare Region Mitt

Fredrik Persson

Projektledare YKB

Marilla Andersson

Utbildare Region Väst

Björn Hedén

Verksamhetsutvecklare APV

Sofie Snaar Mattsson

Utbildningskoordinator

Christer Airiman

Utbildningschef

APV utbildning

Bokning