Nyhet

Ökad säkerhet på Svevias broprojekt med digitala lösningar

Under sommaren 2023 genomförde Svevia en omfattande broreparation på väg E45 utanför Östersund. Ett projekt med flera utmaningar av olika karaktär. Med hjälp av digitala lösningar från Ramudden kunde Svevia säkerställa en trygg arbetsmiljö för personal vid vägen och för trafikanterna.

Publicerad 2023-10-06: Ökad säkerhet med digitala lösningar
En av Svevias främsta utmaningar i projektet var att utföra skyltkontroller en gång om dagen, sju dagar i veckan, under en period av fyra månader. Ramudden kunde möta det behovet genom att utrusta arbetsplatsen med en uppsättning digitala lösningar i form av solcellsdrivna VMS-vagnar, trafikljus, smarta batterilock och det nya Intellitag-systemet, teknologi som gör det möjligt att övervaka arbetsplatser i realtid och utan mänsklig närvaro.
 
- Genom den digitala övervakningen kan vi som entreprenör känna att vi har kontroll på arbetsområdet även när vi inte är aktiva på plats, samt att trafikanterna får en bättre upplysning om vad som sker innan dom kommer fram till arbetsplatsen, säger Patrik Halvarsson, platschef Svevia Anläggning.
 

Ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan

Med digital tillsyn är det möjligt att identifiera eventuella avvikelser omedelbart. Till exempel en skylt som har vält, en krockad barriär eller att batteriet håller på att ta slut i ett trafikljus. Vilket ökar säkerheten för både trafikanter och alla som jobbar vid vägen.
 
- Det känns tryggt att få information om avvikelser med SMS. Då kan vi vidta lämpliga åtgärder på en gång, vilket ökar säkerheten för både trafikanter och vår personal på vägen, berättar Daniel Grande, arbetsledare på Svevia anläggning.
 
Med solcellsdrivna VMS-vagnar kan vi även mäta och känna av om det uppstår köbildning, inte minst om det skulle hända att Svevia måste stänga av vägen på grund av en olycka eller vid en akut händelse av något slag. Då varnar VMS-vagnen trafikanterna inför detta.
 
De digitala lösningarna bidrar också till väsentliga miljöbesparingar eftersom personal bara behöver åka ut vid larm och antalet transporter därmed kan reduceras.

Digital tillsyn

Vi har teknologi som gör det möjligt att övervaka vägarbetsplatser 24/7. Det bidrar till ökad säkerheten för både trafikanter och för alla de som jobbar på eller vid våra vägar, högre servicegrad och minskad klimatpåverkan.

Läs mer om digital tillsyn

Den uppkopplade arbetsplatsen

Digitala lösningar är en viktig byggsten för att göra verklighet av vår ambition att alla ska komma hem oskadda varje dag. En uppkopplad arbetsplats ger ökad säkerhet och snabbare service men också bättre kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan.

Uppkopplad arbetsplats