En stabil och säker betongbarriär som inte behöver förankras. Betongelementets vikt ger en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp det påkörande fordonet. GP-Link har en patenterad skarv och är smidig i såväl vinkling som höjdskillnader.