Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Inpassering

Komplettera arbetsplatsen med fjärrstyrda vikgrindar för in- och utfart av fordon och material. Personalgrindar med ID06 loggning gör att närvarokontrollen på arbetsplatsen är säkerställd.