Inpassering

Komplettera arbetsplatsen med fjärrstyrda vikgrindar för in- och utfart av fordon och material. Personalgrindar med ID06 loggning gör att närvarokontrollen på arbetsplatsen är säkerställd.