Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Steg 3 Nivå 4

Kompetenskrav APV styra och leda. Kurslängd 2 dagar

Arbete På Väg

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster där Trafikverket är beställare.

Kompetenskravet är riktad mot både projekterings- och entreprenaduppdrag.

Kursinnehåll

Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för följande arbetsuppgifter:

  • Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera.
  • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.
  • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
  • Svara för aktuell trafikinformation.

Certifikatet gäller i 4 år

Målgrupp

Personer som:

  • Styr och leder i projekt 
  • Leder personal med steg 2 kompetens 

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen kunna:

  • Planera säkerheten för de som arbetar på vägen samt säkerheten och framkomligheten för övriga trafikanter. Kunna utföra löpande riskanalyser.
  • Svara för kontakten med trafikcentraler samt utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
  • Kunna utföra, till certifierad personal i steg 2, en ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, samt god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.
  • Förstå och tillämpa gällande författningskrav, kontraktsformer, entreprenadrätt, projektering, allmänna bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag.

bokautbildning-img.png

Våra utbildare

Niklas Wiik

Utbildningsansvarig Region Nord

Magnus Mettälä

Utbildare Region Nord

Stefan Hansen

Utbildningsansvarig Region Stockholm/Mitt

Marilla Andersson

Utbildare Region Väst

Christer Airiman

Utbildningsansvarig Extern utbildning

Fredrik Persson

Projektledare YKB

Björn Hedén

Verksamhetsutvecklare APV

Sofia Rolfsdotter

Utbildningschef

APV utbildning

Boka här