Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Steg 3 Nivå 4

Styra och leda i projekt. Certifieringskrav. Kurslängd 2 dagar.

Kompetenskrav APV styra och leda.

Kurslängd 2 dagar

Utbildningen riktar sig till personal som styr och leder personal med steg 2 kompetens. Personal som är ansvarig under projektfasen och utför arbetsberedningar. Planerar säkerheten för de som arbetar på vägen samt säkerheten och framkomligheten för övriga trafikanter. Kunna utföra löpande riskanalyser.

Svarar för kontakten med trafikcentraler samt utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.

Kunna utföra, till certifierad personal i steg 2, en ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, samt god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.

Deltagarna skall efter utbildningen kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, kontraktsformer, entreprenadrätt, projektering, allmänna bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag.

Kursen är certifieringsförberedande.

Målgrupp

  • Styr och leder i projekt
  • Leder personal med steg 2 kompetens
  • När det åberopas i förfrågningsunderlaget

Efter genomförd utbildning bokas certifieringsprov hos Trafikverket. Provet består av 45 frågor där det krävs minst 75% rätt. Certifikatet gäller i 4 år.

Boka utbildning

> Boka utbildning via webben

Övriga kurser

> Steg 1.1 - 1.3 / Nivå 1-2 & 3B
> Steg 2.1 / Nivå 1-2
> Steg 2.2 / Nivå 3A + 3B

<--Tillbaka till utbildning startsida

Kontaktuppgifter