Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Steg 2.1 / Nivå 1-2

Arbete på Väg. Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon. Kurslängd 8 timmar.

Arbete På Väg

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar. Gäller även förare av fordon utan energiupptagande skydd.

Kursinnehåll

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

  • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
  • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge etc. och hur de används.
  • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
  • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
  • Kunna kommunicera på svenska.
  • Kunna kommunicera med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.

Certifikatet gäller i 4 år

Målgrupp

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

  • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
  • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. Gäller även förare av fordon som används vid på-, om- samt avetablering av fasta arbetsplatser.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur man ska agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Kursen avslutas med prov.

bokautbildning-img.png

Våra utbildare

Niklas Wiik

Utbildningsansvarig Region Nord

Magnus Mettälä

Utbildare Region Nord

Stefan Hansen

Utbildningsansvarig Region Stockholm/Mitt

Marilla Andersson

Utbildare Region Väst

Christer Airiman

Utbildningsansvarig Extern utbildning

Fredrik Persson

Projektledare YKB

Björn Hedén

Verksamhetsutvecklare APV

Sofia Rolfsdotter

Utbildningschef

APV utbildning

Boka här