Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Steg 2.1 / Nivå 1-2

Förare av skyddsfordon samt förare av väghållningsfordon som utför intermittenta arbeten på skyddsklassad väg. Certifieringskrav. Kurslängd 1 dag.

Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon.

Kurslängd: 8 tim.

Utbildningen är en fördjupning för den som framför väghållningsfordon utrustat med energiupptagande skyddsanordning (TMA) på samtliga av Trafikverkets vägar. Även förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar

Utbildningen syftar till att ge en förståelse kring hur en säker vägarbetsplats skapas. Känna till säkerhetsregler från entreprenörerna samt trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper i, och förståelse kring de regler och lagar som skapar en god och säker arbetsmiljö och trafiksäkerhet. 

Utbildningen syftar till att framföra väghållningsfordon på ett säkert sätt. Förebygga och undvika de risker som kan uppstå med passerande trafik. Få kunskap kring hur fordonet ska vara utrustat samt vilka vägmärken och anordningar som ska användas för att uppnå en hög trafiksäkerhet.

Regler och lagar enligt de regelverk som tillämpas.

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur man framför väghållningsfordon med hög trafiksäkerhet.

Kursen är certifieringsförberedande.

Målgrupp

  • Den som framför väghållningsfordon som är utrustat med energiupptagande skyddsanordning (TMA). Gäller vägar där Trafikverket är väghållare.
  • Förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten.
  • För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.

Boka utbildning

> Boka utbildning via webben

Övriga kurser

> Steg 1.1 - 1.3 / Nivå 1-2 & 3B
> Steg 2.2 / Nivå 3A + 3B / Steg 2.2
> Steg 3 / Nivå 4

<--Tillbaka till utbildning startsida

Kontaktuppgifter