Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Steg 1.1-1.3 / Nivå 1-2+3B

Allmän grundkompetens. Kompetenskrav. Kurslängd 1 dag (8 timmar)

Steg 1.1 / Nivå 1–2 & 3B Allmän Grundkompetens.

Kurslängd: 4 tim.

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som motsvarar steg 1.1

Utbildningen syftar till att ge en förståelse kring hur en säker vägarbetsplats skapas. Känna till säkerhetsregler från entreprenörerna samt trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper i, och förståelse kring, de regler och lagar som skapar en god och säker arbetsmiljö och trafiksäkerhet. 

Målgrupp

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:

 • Mätarbeten
 • Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 • Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 • Montage av och service av anläggningsdelar etc.

Personer som inte räknas till de som är berörda av passerande fordonstrafik, men ändå bör inneha lägst kompetens steg 1:1 är exempelvis:

 • Bergarbete i tunnlar eller på betryggande avstånd från fordonstrafik.
 • Montörer i tunnlar som är helt avstängda från passerande fordonstrafik.
 • Broarbetare, (armerare, betongarbetare).
 • De som tillfälligt vistas på arbetsplatsen.

Steg 1.2 / Nivå 1–2 & 3B Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon.

Kurslängd: ca 6 tim. (inkl. Arbete på Väg Steg 1.1).

Utbildningen syftar till att framföra väghållningsfordon på ett säkert sätt. Förebygga och undvika de risker som kan uppstå med passerande trafik. Få kunskap kring hur fordonet ska vara utrustat samt vilka vägmärken och anordningar som ska användas för att uppnå en hög trafiksäkerhet.

Regler och lagar enligt de regelverk som tillämpas.

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur man framför väghållningsfordon med hög trafiksäkerhet.

Målgrupp

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • Plogar, saltar och sandar.
 • Transporterar jordmassor, grus och beläggningsmassa.
 • Använder servicefordon samt utför projekteringsarbeten.
 • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.

Steg 1.3 / Nivå 1–2 & 3B Grundkompetens för att få utföra vägarbeten.

Kurslängd: ca 8 tim. (inkl. Arbete på Väg steg 1.1 och 1.2)

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens (steg 1.1 och 1.2) ha denna kompetens.

Utbildningen innefattar bland annat kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen, relevanta föreskrifter och Trafikverkets regelverk. Hur man förebygger och undviker de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Samt bestämmelser kring arbete med vakt och lots.

Målgrupp

 • Den som utför vakt- lotsarbete.
  Beläggningspersonal.
 • Den som utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken utför renhållning etc.

Boka utbildning

> Boka utbildning via webben

Övriga kurser

> Steg 2.1 / Nivå 1-2
> Steg 2.2 / Nivå 3A + 3B / Steg 2.2
> Steg 3 / Nivå 4

<--Tillbaka till utbildning startsida

Kontaktuppgifter