Hyrförsäkring

Känn dig trygg med Ramuddens Hyrförsäkring. Försäkra dig mot inbrott och andra skador till en låg premie och självrisk.

Prata med din depå

Försäkring

Ramudden har en hyrförsäkring som tecknas hos ett externt försäkringsbolag som försäkringsgivare. Så istället för att teckna sin egen försäkring, för inhyrd utrustning, erbjuder vi en "Ramudden Hyrförsäkring". Den skyddar den utrustning som hyrs hos oss mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, stöld, skadegörelse, åverkan brand- eller vattenskador. Ibland saknas kanske försäkring eller försäkringsbeloppen är för låga och då är Ramuddens Hyrförsäkring extra förmånlig.
 

Avgifter och självrisker

När du hyr hos oss kan du, i stället för att teckna en egen försäkring, betala en avgift för Ramuddens Hyrförsäkring samtidigt. Kostnaden för försäkringen betalas genom en avgift som är 6 % av hyrespriset brutto (exkl. moms). Grundsjälvrisken är endast SEK 2.000 + moms per skadetillfälle. Jämför det med 1-2 gånger basbeloppet som kan vara vanligt. Självrisken är alltså mindre än en tiondel av basbeloppet.
 

Begränsning i försäkringsskyddet

Som plötslig och oförutsedd skada anses inte sådan skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion, klotter, sprängning. Försäkringen gäller inte heller vid andrahandsuthyrning, oaktsamhet eller vid transport utförd av annan än hyrestagaren. Hyrestagaren ska även vidta rimliga säkerhetsåtgärder vid förvaring av utrustningen.
För fullständiga villkor kontakta Ramudden AB.
 

Känn dig trygg med Ramuddens Hyrförsäkring

Du som kund får kontroll på skade- och stöldrisken för all den hyrda utrustningen och materialet. Om du också samtidigt vidtar praktiska åtgärder på din arbetsplats för att undvika stöld och skada så har du gjort mycket för att undvika oförutsedda utgifter på ditt projekt. Om trots allt olyckan skulle vara framme kan du känna dig trygg med Ramuddens Hyrförsäkring.
 

Jämför själv!

Att hyra t.ex. en ”Trafikbuffert 80 km” kostar 217 kr/dygn. Avgiften för Ramuddens Hyrförsäkring är endast 13 kr/dag och självrisken är fortfarande bara 2.000 kr för en trafikbuffert som kostar ca 29.400 kr. Detta är en sammanfattning av vad Ramudden Hyrförsäkring kan erbjuda dig. För fullständig information kontakta närmaste Ramudden depå.
 
Om skada ändå inträffar: Kontakta omedelbart Ramudden för hjälp att fylla i en skadeanmälan.

Kontakta närmaste depå

Sök depå