Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Etablering

Vi hjälper dig skapa en säker etablering! Vi har lång erfarenhet av att planera och utforma säkra arbetsplatser och är experter på gällande regelverk och att se lösningar i komplexa trafiksituationer och arbetsplatser.

För att du som kund ska kunna fokusera på ditt kärnuppdrag kan vi bistå med en rad olika säkerhetsrelaterade tjänster på arbetsplatsen som etablering, installation och tillsyn av utrustning och material, vakt- och lotsarbete eller hantering av händelser kring arbetsplatsen.

Dessutom kan vi i mycket tidiga skeden bidra med effektiv trafikplanering samt ta fram trafikanordningsplaner (TA-planer) och hjälpa till med nödvändiga tillståndsansökningar. Självklart levererar vi även ut det material som behövs.