Trafikljus

Portabla trafikljussystemen används vid allt från utfarter till komplexa vägkorsningar. Vi har även trafikljus som vi via nätet kan övervaka, och som kan programmeras med upp till sexton olika program per dygn.