Trafikledningslist

Leitboy ger en tydlig vägledning för trafikanterna och monteras direkt på asfalten, med eller utan skruvar.