Trafikbalk

Trafikbalken är ett bra alternativ för lättare avstängningar i t.ex. stadsmiljö eller GC-väg. Trafikbalken uppfyller EN-1317 med utfört krockprov i kapacitetsklass T1, minimum installationslängd 72 meter. Med ett antal tillbehör och smarta lösningar i form av nät är även produkten skapad för att hålla högsta klass utifrån dom krav som flera kommuner och städer ställer på produkter för skydd av gång- och cykeltrafikanter i utsatta stadsmiljöer.