TMA-fordon

Vi skyddar allt från permanenta arbetsplatser, etableringar, intermittenta arbeten till bärgningsbilar m.m. Våra TMA-fordon är ett effektivt skydd vid arbeten under kortare perioder eller där plats för annat skydd ej finns. Kontakta närmsta depå för att få förslag på den bästa lösningen på just din arbetsplats.