TA-balk

TA-Balk stål, 2,8 meter, 412 kg. För temporär avspärrning och personskydd vid byggarbetsplatser i stadsmiljö. Lämplig vid schaktkanter eller som avdelare mellan bil- och gångtrafikanter.