Skyltbärare

Vilken kombination av skylt, stolpe/bärare och fotplatta/vikt arbetsplatsen bör utrustas med beror på förutsättningarna. Utifrån regelverk på aktuell etablering kan vi hjälpa till att anpassa sammansättningen för en säker och tydlig skyltning.