Art Nr. 949103

SVEA Start / Slut

Då barriärens bägge kopplingsändar är symmetriska kan en uppställning byggas helt i valfri riktning. Det innebär också att det vid behov går att avlägsna ett barriärelement mitt i en uppställning, vilket ger god flexibilitet. Barriären är avsedd att användas helt fristående utan förankring eller lösa delar vid sammankoppling.
1