Art Nr. 949106

SVEA SoundPanel 680 mm

Panelsektion 680 mm. Skalskydd för montering på SVEA barriär. Panelerna är enkla att montera och har bullerdämpande egenskaper. SoundPanel får monteras på SVEA 2,85 i N2 klassning. Bygg på skyddet ytterligare med dubbla paneler och/eller t.ex. toppnät. Även möjlighet till profilering på panelen.
1