Art Nr. 949105

SVEA SoundPanel 1365 mm

Panelsektion 1365 mm. Skalskydd för montering på SVEA barriär. Panelerna är enkla att montera och har bullerdämpande egenskaper. SoundPanel får monteras på SVEA 2,85 i N2 klassning. Bygg på skyddet ytterligare med dubbla paneler och/eller t.ex. toppnät. Även möjlighet till profilering på panelen.
1