Körplåt/körplattor

Allt från körplattor för att skydda underlag till stabila körplåtar för överbryggning. Vi har även 10 meters körbroar som klarar schakt upp till 6 meter för BK1.