Art Nr. 922747

Tröskelramp 1 meter

Med tröskelrampen reducerar man problem med höjdskillnader och ökar framkomligheten för cyklister, barnvagnar med mera.
1