Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Skydd runt snabbspårväg i Helsingfors

År 2050 förutspås Helsingforsregionen ha två miljoner invånare och över en miljon arbetsplatser. För att möta den ökade passagerarvolymen och styra mot ett hållbart resande, byggs en ny spårvägs­linje. Ramudden säkrar arbetet utmed hela Spårjokerns sträckning.

Spårjokern, den 25 kilometer långa snabbspårväg som förbinder östra Helsingfors med Esbo, ska stå klar 2024. Förhoppningen är att den på ett hållbart sätt ska öka kapacitet och komfort i Helsingfors tvärgående kollektivtrafik och minska bilbehovet för de förväntade 91 000 passagerarna per dygn. Längs med linjen planeras dessutom nya bostäder och arbetsplatser.

Ramuddens ansvar omfattar hela sträckan. I uppgifterna ingår att etablera trafikarrangemang, tillsyn och omdirigeringar, samt även att svara på störningar som rings in dygnet runt. Eftersom linjen byggs i närheten av stora bostadsområden, ringvägar och trafikleder, krävs det att Ramudden har resurser nattetid som kan rycka ut med kort varsel.

raideJokeri1_2020.jpg

Under 2019 har vatten, avlopp och el flyttats från det planerade rälsområdet. Projektet innefattar många olika arbetsplatser och arbetsskeden, vilket ställer höga krav på kontroll och på att styra resurserna rätt.
– Hela projektet bygger på god kommunikation, hög servicenivå och vår vilja att göra arbetsplatserna säkra för alla inblandade, säger Michael Wackström, vd för Ramudden Oy Ab. Vi rapporterar exempelvis direkt in händelser med en app för att snabbt hitta svagheter och risker i projektet.

Publicerad 2020-06-03

> Tillbaka