Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Intervju med Hans-Olov Blom

Hans-Olov Blom är koncern-vd på Ramudden. Ett företag som han själv grundade 2005. Namnet lånade han från en plats i Hälsingland där han en gång sköt en stor älg. Den före detta majoren tycker att säkerhet på arbetsplatsen berör fler än de som arbetar på platsen.

Hans-Olov Blom var yrkesmilitär i 16 år. Han säger att det har påverkat hans syn på arbetsplatssäkerhet.
- Det finns i det yrkets DNA. Hela jobbet, utbildningen, reglementet, allt går ut på att lära sig att om man är på fel plats vid fel tillfälle stryker man med. Det föder en medvetenhet om att säkerheten inte är självklar – den måste planeras och prioriteras.
 
hans-olov-blom.jpg
 
– Samma sak gäller trafiken och i omgivningen runt en byggarbetsplats, hävdar han. Hösten 2004 tog han över ett litet lager med material för trafikavstängning och startade Ramudden AB i ett garage i Valbo utanför Gävle. Idag är man ett av de största företagen i branschen med depåer på ett 70-tal orter i Sverige, Norge, Finland och Estland.
 
Det har hänt förbluffande mycket på de här åren, menar Hans-Olov Blom. Samhällets krav har ökat, byggandet har förändrats. Förtätningen av städerna, nyanläggning och ombyggnad av infrastrukturen pågår numera på platser där många ska samsas om utrymmet, och där det ofta finns en förväntan på att vardagen ändå ska fungera normalt. Samtidigt som ingen ska komma till skada.
- Visst, arbetarskyddet måste vara A och O, säger Hans-Olov Blom. Men jag vill även utvidga begreppet så att det också gäller cyklister, bilister, fotgängare, funktionshindrade, grannar och andra som kan påverkas eller utsättas för risker på grund av arbetet.

Det kräver ett angreppssätt där man i ett tidigt skede bygger in säkerheten och framkomligheten kring arbetsplatserna i planeringen av bygg- och infrastrukturprojekten. Vilket i sin tur kräver ännu mer insikt och kunskap hos beslutfattarna i samhället.

Det här är inte bara en branschfråga utan en samhällsfråga. Det är därför vi engagerar oss i sakfrågan, säger Hans-Olov Blom.

Fler intervjuer med Hans-Olov:
> TrustMagazine - En säker arbetsplats
> Buddywise - Det kräver handlingskraft och mod att våga vara ensam i att vara först...
> Catwalk - Det är viktigt att vara en del av samhället vi lever i