Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Den säkra arbetsplatsen

- Work Zone Safety

Vår resa började 2005. Sedan dess har vi arbetat med att göra arbetsplatserna längs vägarna säkrare. Både för de som jobbar där och de som passerar förbi. På det området är vi idag ledande i Sverige. Vi har också hunnit med att framgångsrikt erbjuda vår kunskap och anpassade säkerhetslösningar till Norge, Finland, Estland, Danmark och Kanada.

Vår mission: Alla har rätt till en säker arbetsplats

Våra lösningar bygger på hög kompetens och stort engagemang.
Vårt sätt att tänka kring säkerhet och skräddarsy lösningar för arbetsplatssäkerhet används idag inom byggnation, anläggning, järnväg och andra infrastrukturprojekt. Med oss som partner får du lösningar som bygger på hög kompetens och stort engagemang hos våra medarbetare, innovation, regelefterlevnad och effektivt säkerhetstänkande i alla led. Vi ser till att alla säkerhetskrav som ställs uppfylls på din arbetsplats.
 

Våra lösningar kan innehålla:

Konsultation - Vi kan hjälpa dig att planera och utforma en säker arbetsplats. Om det gäller till exempel arbete vid väg kan vi ta fram trafikanordningsplaner (TA-planer) och hjälpa till med alla nödvändiga tillståndsansökningar.
 
Tjänster - Du kan anlita oss för alla säkerhetsrelaterade arbetsplatstjänster som etablering, tillsyn och vaktarbete.
 
Utbildning - Arbetet på och längs vägarna kräver rätt utbildning och kompetens. Ofta behöver en av dina medarbetare en godkänd certifiering av Trafikverket. Det kan vår utbildningsavdelning ta hand om. De utbildar fortlöpande våra egna medarbetare och erbjuder dig och dina medarbetare nödvändiga utbildningar.
 
Uthyrning - Hos oss kan du hyra all nödvändig utrustning och material som behövs för en säker arbetsplats och även en del fordon och maskiner. Vi ser till att du får rätt saker på plats när och där du behöver dem.
 

Vi vill mer

Idag leder vi utvecklingen i branschen och det vill vi gärna fortsätta att göra. Därför är vår viktigaste målsättning att växa och bredda oss. Vi lär och delar med oss av vår kunskap genom att engagera oss djupt i arbetet för att förbättra arbetsplatssäkerheten generellt. Vi är med och driver frågan i de branscher vi verkar inom, som till exempel Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) och Håll Nollan.
Den senaste utvecklingen går mot den digitala uppkopplade arbetsplatsen som innebär både ökad säkerhet och bättre hållbarhet. Inom vår koncern finns det brittiska bolaget Highway Resource Solutions (HRS). De utvecklar smarta digitala lösningar och utrustning som höjer säkerheten till exempel genom att varna trafikanter om framkomlighet i realtid.

Den digitala arbetsplatsen

Digitalisering

Vår resa mot hållbarhet går vidare

Som en allt viktigare samhällsaktör och ett av branschens största företag har vi ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar utveckling, säger Hans-Olov Blom.

Läs VD-ordet