Allt-i-ett för säkra arbetsplatser

Vi erbjuder flexibla och anpassade lösningar för alla typer av arbetsplatser. Vi är också starka inom utbildning för att alla som arbetar på och längs väg ska ha rätt kompetens.

Vår mission: Alla har rätt till en säker arbetsplats

Våra lösningar bygger på hög kompetens och stort engagemang.
Vårt sätt att tänka kring säkerhet och skräddarsy lösningar för arbetsplatssäkerhet används idag inom byggnation, anläggning, järnväg och andra infrastrukturprojekt. Med oss som partner får du lösningar som bygger på närhet, hög kompetens och stort engagemang hos våra medarbetare, liksom på regelefterlevnad och effektivitetstänkande i alla led. Vi ser till att alla säkerhetskrav som ställs uppfylls på din arbetsplats.
 

Våra lösningar omfattar

Tjänster. Med expertkompetens när det gäller att planera och utforma säkra arbetsplatser kan vi exempelvis upprätta och visualisera trafikanordningsplanen (TA-planen) och göra alla nödvändiga tillståndsansökningar eftersom vi har koll på aktuella lagar och krav. Vi kan också bidra med effektiv trafikplanering som ökar produktiviteten i kundens projekt. Dessutom bistår vi även med en rad säkerhetsrelaterade tjänster, som avstängningar, installation av utrustning, trafikdirigering, bevakning och händelsehantering på arbetsplatsen.
 
Utbildning. Arbete på och längs väg kräver rätt utbildning och kompetens. I många fall behöver dina medarbetare en godkänd certifiering från Trafikverket. Vår utbildningsavdelning håller både i de interna och externa utbildningarna som krävs för arbete i riskfyllda miljöer.
 
Produkter och uthyrning. Hos oss kan du hyra all nödvändig utrustning och material som behövs för en säker arbetsplats som till exempel vägmärken, barriärer, trafikljus och även en del fordon och maskiner. Vi ser till att du får rätt saker på plats när och där du behöver dem.
 

Vi vill mer

I takt med att vi växer, följer också ett ökat ansvar för medarbetare, förbipasserande, kunder och branschen som helhet. Vi är en stor aktör som står mitt i samhällsutvecklingen och från den positionen vill vi fortsätta avancera arbetet när det gäller produktutveckling, digitala innovationer och branschsamverkan för ökad säkerhet och hållbarhet.

 

quote.png 
Vägen framåt handlar om att fortsätta göra det vi är bäst på, samtidigt som vi trappar upp inom innovation
 
Under 2023 gjorde Ramudden Nordics & Baltics sju olika förvärv, som tillsammans både stärker och breddar verksamheten. Förvärven av Veidrift AS, Roads Aps och JES TA & Trafik Stockholm gav oss 70 nya kollegor tillsammans med ett utökat tjänsteutbud och en förstärkt lokal närvaro. Förvärvet av Jade Infra Oy adderade 140 nya medarbetare, högre servicekapacitet och ett breddat erbjudande inom våra kärnområden. Och med förvärven av Worxsafe, Wopio AB och Smartprotect Nordic AB stärker vi vår förmåga att driva utvecklingen av nästa generations trafiksäkerhetslösningar.

En annan viktig pusselbit är även vår digitala vision, att vara ledande inom digitaliseringen av arbetet på väg. Bildandet av enheten Ramudden Digital - en egen affärsenhet för våra digitala innovationer kommer att stötta samtliga elva länder inom Ramudden Global.