Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Säker arbetsplats

Sen vi startade 2005 har vi arbetat med att göra arbetsplatserna längs vägarna säkrare. På det området är vi idag ledande i Sverige, och har framgångsrikt även hunnit etablera oss i Norge, Finland, Estland och Kanada.

Idag används våra anpassade lösningar för arbetsplatssäkerhet även inom byggnation och anläggning, järnväg och andra infrastrukturprojekt. Våra lösningar bygger på hög kompetens och stort engagemang hos våra medarbetare, innovation, regelefterlevnad och effektivitetstänkande i alla led.
 

Våra lösningar kan inkludera:

Konsultation - Vi har lång erfarenhet av att planera och utforma säkra arbetsplatser. Till exempel kan vi när det gäller arbete vid väg ta fram trafikanordningsplaner (TA-planer) och hjälpa till med alla nödvändiga tillståndsansökningar. 
Tjänster - Säkerhetsrelaterade arbetsplatstjänster som etablering, tillsyn och vaktarbete.
Utbildning - Arbete på och längs väg kräver rätt utbildning och kompetens. I många fall behöver kundens medarbetare en av Trafikverket godkänd certifiering. Vår utbildningsavdelning utbildar både vår egen personal och erbjuder våra kunder nödvändiga utbildningar.
Uthyrning - Vi kan tillhandahålla all nödvändig utrustning och material för en säker arbetsplats och även en del fordon och maskiner. Vi ser till att ha rätt saker på plats när och där det behövs
 

Målsättning framåt

Vi leder utvecklingen i branschen och vår främsta målsättning är att fortsätta växa och bredda oss. Vi är djupt engagerat i arbetet för att förbättra arbetsplatssäkerheten generellt och är med och driver frågan i de branscher vi verkar inom som till exempel Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) och Håll Nollan.
 
Ytterligare ett led i arbetet för att förbättra säkerheten och effektiviteten på arbetsplatser är vår satsning på smarta produkter och digitala lösningar. Inom vår koncern finns det brittiska bolaget HRS som utvecklar smarta digitala lösningar och utrustning som kan höja säkerheten till exempel genom att varna trafikanter om framkomlighet i realtid.
 
ramuddengroup4.jpg


Mer läsning: