Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Säker arbetsplats

Säkerhet på arbetsplatsen är inte en branschfråga. Det är en samhällsfråga. Sen vi startade 2005 har vi arbetat med att göra arbetsplatserna längs vägarna säkrare. På det området är vi idag ledande i Sverige, och har också framgångsrikt hunnit etablera oss i Norge, Finland, Estland och Kanada.

De senaste 10 åren har fler än 400 personer omkommit i arbetsrelaterade olyckor. Flera tusen skadas varje år. Hur många av dessa hade kunnat förhindrats genom bättre efterlevnad av befintligt regelverk? Hur ser säkerhetsarbetet kring arbetsplatser ut idag och hur kan vi i framtiden minska olyckorna? 
 
För oss handlar arbetsplatssäkerhet inte bara om omtanken om den som utför jobbet på ett bygge eller vid en trafikavstängning. Vi vill utvidga begreppet så att det också gäller cyklister, bilister, fotgängare och andra som kan påverkas eller utsättas för risker på grund av arbetet. Det kräver att man i ett tidigt skede bygger in säkerheten och framkomligheten kring arbetsplatserna i planeringen av bygg- och infrastrukturprojekten. Vilket i sin tur kräver ännu mer insikt och kunskap hos beslutfattarna i samhället.
 

Därför arbetar vi för en säker arbetsplats för alla - Work Zone Safety


/ Hans-Olov Blom, Koncern-vd Ramudden
 
ramudden-workzonesafety.jpg

Länkar:

 

 

Mer läsning: