Vår visselblåsartjänst

På Ramudden strävar vi efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik och i vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Till formuläret

Vi vill göra rätt

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara medarbetarnas, kundernas och allmänhetens förtroende för oss.
 
I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en ansvarig på plats där ev. missförhållande misstänks eller någon kontaktperson på huvudkontoret. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.
 

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med Ramuddens värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. 
 
Exempel på handlingar som kan rapporteras
  • olagliga handlingar,
  • brott mot styrande dokument, policyer och
  • handlingar som riskerar att skada personal och/eller tredje part, Ramuddens verksamhet, varumärke eller förtroende.
Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.
 

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre, https://whistleb.com Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. 
 
Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.
 
Rapportering i Sverige: Personuppgifter om lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning, i enlighet med Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.
 

Så här lämnar du ditt anonyma meddelande

Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret. När du har skickat ditt meddelande får du ett ID och lösenord på skärmen. Spara dem säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen.
Inom 7 dagar kan du läsa en eventuell följdfråga eller ett svar från oss.
 
 
Tack för ditt engagemang!