Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

Policyer

Ramuddens företagskultur vilar på något vi kallar Ramuddenandan. Vi har kunden i fokus, sätter medarbetarnas hälsa och säkerhet främst och ska vara bäst på det vi gör.

I det här ingår också ett socialt ansvarstagande och ett inkluderande förhållningssätt. Rent konkret betyder det att vi har tagit fram koncernövergripande policyer för inkludering och jämställdhet, alkohol och droger, samt för uppförande. Dessa riktlinjer kräver vi att alla följer.

 

Har du frågor kring våra policyer eller vårt hållbarhetsarbete? 

Hör av dig till vår KMA-chef: nickan.larsson@ramudden.se


Vårt syfte och våra värderingar

Vårt syfte - Vi jobbar för att alla ska komma hem oskadda varje dag.
Våra kärnvärden - Nära, drivna och omtänksamma.