Våra policyer- för nedladdning

Verksamheten styrs av våra företagsgemensamma policyer och omfattar affärsetik, hälsa, säkerhet, miljö, kvalitet och uppförandekod.

Vår företagskultur vilar på det vi kallar Ramudden-andan. Vi har kunden i fokus, sätter medarbetarnas hälsa och säkerhet främst och ska vara bäst på det vi gör.
I det här ingår också ett socialt ansvarstagande och ett inkluderande förhållningssätt. Rent konkret betyder det att vi har tagit fram koncernövergripande policyer som täcker in avgörande frågor genom hela vår värdekedja och omfattar affärsetik, hälsa, säkerhet, miljö, kvalitet och uppförandekod. Dessa riktlinjer kräver vi att alla följer.
 

Vårt syfte

Vi jobbar för att alla ska komma hem oskadda varje dag.
 

Våra kärnvärden 

Nära, drivna och omtänksamma.
 

Frågor?

Har du frågor kring våra policyer eller vårt hållbarhetsarbete, hör av dig till vår KMA-chef: nickan.larsson@ramudden.se 

Det är omtanken som får oss att växa