VD-ordet

Som en del av något större, får vi både utökat ansvar och förnyad kraft när det gäller att bana väg för hållbara förändringar. 2023 präglades av nya globala processer, fler digitaliserade etableringar samt ett starkt fokus på innovation och utveckling.

Mer kraft åt hållbar förändring

Morten Finslo, CEO Ramudden Nordics & Baltics
Hur ser trafiken ut om tio år? Vilka nya regelverk behöver lösningarna anpassas till? Hur påverkar ett försämrat säkerhetsläge behovet av våra lösningar? Som störst i världen inom vårt segment, följer också ett ansvar för att driva viktiga frågor framåt. Vi tar det ansvaret på fullt allvar – även utanför företagets väggar. Under året har det bland annat handlat om samarbetsprojekt kring framtidens självkörande bilar, att bidra med expertis för att ta fram en ny säkerhetsstandard och att stötta yrkesutbildningar när gäller säkerhet.
 

Kundkrav kring hållbarhet

Nyckeln i allt vi gör är omtanke, lyhördhet för kundernas behov och koll på regelverket. Nu märker vi av allt högre förväntningar kopplade till hållbarhet. Både vi själva och våra beställare omfattas av nya krav på att kunna redovisa och minska klimatavtrycket. Från 2025 ska vi exempelvis hållbarhetsrapportera enligt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och förberedelserna är i full gång. Vi har bland annat skapat en ny hållbarhetsenhet för hela den globala koncernen, Ramudden Global.
 
Lagkraven är utmanande, men är samtidigt en möjliggörare. Genom konsoliderade och enhetliga data från de olika marknaderna, kan vi enklare fatta kloka strategiska beslut. Det kommer i allt högre grad också bli en konkurrensfördel, där företag kommer att bli bortvalda om de inte lever upp till kundernas förväntningar. I skrivande stund är vi involverade i Stockholms största fossilfria entreprenad, ett pilotprojekt i Slakthusområdet, med just sådana tydliga hållbarhetskrav redan i upphandlingsfasen.
 

Digitala lösningar vinner mark

Ett annat spännande projekt handlar om en etablering i Östersund, där vi genom en digital lösning kunde sänka CO2-utsläppen samtidigt som säkerheten ökade. Från att ha varit en helt analog verksamhet, har trafiksäkerhetsanordningar kompletterade med digitala lösningar nu gått från vision till verklighet. Vi kan få rapportering i realtid ned på skyltnivå på distans, vilket minskar transporter och ökar kontrollen. Här ligger vi i framkant och genom bildandet av Ramudden Digital på global nivå kan vi avancera arbetet ytterligare.
 

Kontroll över produktutvecklingen

Det är inte bara inom det digitala området vi satsar på innovation. Under året har vi förvärvat sju olika bolag som tillsammans både stärker och breddar vårt erbjudande. Ett av dem är Worxsafe, vår mångåriga samarbetspartner som bland annat hjälpt oss att ta fram barriären SVEA. Förvärvet innebär att vi tar ett kliv in i produktutvecklingen, med stora fördelar vad gäller att snabbt agera på nya behov, få ut säkra produkter på marknaden och att kunna nyttja resurser effektivt.
 
Som en del av Ramudden Global, får vi inom Ramudden Nordics & Baltics draghjälp när det gäller att verka för positiva förändringar. Samtidigt behöver vi omstrukturera många processer, utan att förlora kärnan där entreprenörsanda och initiativkraft alltid präglat oss. Eftersom vi ligger långt framme inom hållbarhetsarbete och har högt säkerhetsmedvetande här i Norden, kan vi samtidigt hjälpa till att lyfta de andra marknaderna till samma nivå. Ett gott exempel på det är Säkerhetsveckan som startade lokalt och i år kördes i samtliga länder. De här nya möjligheterna att driva och accelerera hållbar förändring gör mig extra stolt över att vara en del av Ramudden.
 
/ Morten Finslo
 
 

Mer läsning

 
 

Företaget som står i full Blom

Från enmansföretag i en källare i Valbo till en världsomspännande koncern, på 17 år. Läs om Hans-Olov Bloms imponerande resa med Ramudden.

Till reportaget