VD-ordet

Som en allt viktigare samhällsaktör och ett av branschens största företag har vi ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar utveckling. 

God tillväxt trots ett utmanande år

Morten Finslo, koncernchef.
Liksom för andra företag har också vår verksamhet präglats av ett år med många osäkerhetsfaktorer. Trots det har vi fortsatt leverera på båda gamla och nya marknader och vi har gjort det med bravur. Jag är genuint stolt över det arbete som organisationen bedriver varje dag.
 
Under sommaren 2022 tog jag över som koncernchef för Ramudden i Norden, Baltikum och Kanada. Samtidigt utsågs Ramuddens grundare och tidigare vd Hans-Olov Blom till koncernchef för bolagen inom Ramudden Global. Det är ett välskött företag och ett värdefullt arv jag nu fått att förvalta.
 
Vilka är mina ambitioner framöver? Jag vill självklart bevara mentaliteten, själva Ramuddenandan: lokalt entreprenörskap, att sätta kunden först, lagspel och ett starkt driv framåt. Samtidigt behöver vi anpassa företaget till en ny, större kostym. Vi verkar nu på fler marknader, har fler medarbetare och blir en allt viktigare aktör inom själva branschen. Då krävs det också att vi gör saker annorlunda och tar ett större ansvar för att bli långsiktigt hållbara.
 

Flera viktiga förvärv

Årets höjdpunkter då? Förutom att vi sett en mycket god tillväxt, och levererat mer material och fler tjänster från våra depåer, har vi öppnat fyra nya depåer i Sverige och Finland. I Sverige har vi förvärvat  Halleskog & Hansson AB och i Norge har vi med förvärven av Opplæring Vest och Kursbyen.no stärkt vår kapacitet inom utbildning.
 
Vi har också etablerat oss i Danmark under året. Jag gläder mig dessutom åt våra 350 nya kollegor i Kanada, där vi gjort förvärv som förbättrar vår förmåga inom digitalisering av arbetet på väg. Genom vår tillväxt ser jag det också som att vi exporterar vårt säkerhetstänk och vår syn på en trygg arbetsmiljö vid etableringar.
 

Står mitt i samhällsutvecklingen

Vi står mitt i samhällsutvecklingen och ser nu hur kraven på hållbarhet skärps överallt. Våra uppdragsgivare påverkas i allt högre grad av nationella klimatmål och ny lagstiftning, något som ökar intresset för cirkulära lösningar, resurseffektivitet och att hyra material i stället för att äga. Det här driver oss att förbättra både säkerhet, service och effektivitet kopplat till vårt erbjudande.
 
Digitalisering är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget; nya lösningar hjälper oss att öka säkerheten på arbetsplatsen, förlänga produkternas livslängd och minska CO2-utsläppen kopplade till tillsyn.
 

ISO-certifieringar och ny hållbarhetschef

Under året har vi gjort en re-certifiering av befintliga certifikat för standarderna ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö. I slutet av 2022 gick vi också i mål med rekryteringen av en Group Head of ESG för hela Ramudden Global, en person som ska hjälpa oss att höja nivån på hållbarhetsarbetet på samtliga marknader.
 
Framöver ligger fokus på att fortsätta att utveckla branschen mot ännu säkrare och mer hållbara lösningar. Vi ska också bredda vår kompetensbas och värna om befintliga medarbetare. Ytterst hoppas jag att alla, precis som jag, ska känna stolthet över att vi på Ramudden ser till att människor kommer hem oskadda varje dag.
 
Morten Finslo,
koncernchef Ramudden
 
 

Mer läsning