Nyhet

Vi kan bistå hela Storstockholm med trafikvakter

Ramuddens Depå 19 i Vallentuna har till uppgift att tillgodose hela Stockholms län med utbildade trafikvakter för flera olika typer av projekt. Vi tog ett snack med Entreprenadchef Patrik Bolander för att få veta mer.

Berätta om vaktavdelningen och vad den erbjuder?
- Vi kan bistå hela Storstockholm med trafikvakter och erbjuder lösningar för både akuta och planerade projekt. Det kan röra sig om att hjälpa till vid in- och utpassage från byggarbetsplatser, om att assistera fotgängare, cyklister och trafikanter vid olika typer av trafikregleringar eller om att hantera trafik vid komplexa och rörliga arbeten t.ex. asfaltsarbeten, säger Patrik Bolander.

Idag cirkulerar ett trettiotal utbildade trafikvakter på olika jobb runt om i Stockholm. Några har varit utstationerade på sina arbetsplatser i flera år medan andra rycker in och jobbar kortare perioder, även nattetid. Alla trafikvakter har gått utbildningarna APV (Arbete på väg) steg 1.1–1.3 och Stockholm stads ”Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark.” Detta är även ett krav från Trafikverket.
 
Hur kan en arbetsdag för en trafikvakt se ut?
- Olika projekt behöver olika typer av insatser, och att vara trafikvakt på en arbetsplats under nattetid ser ofta helt annorlunda ut jämfört med att arbeta dagtid. Exempelvis bemannar vi just nu ett nattprojekt på Sankt Eriksplan där trafikljusen stängs av nattetid. Där krävs ett team på 5 personer som jobbar parallellt och flaggar från olika håll. Andra vakter jobbar dagtid sju till fyra mitt i Stureplansrusningen där fullastade lastbilar ska samsas med fotgängare och cyklister. Då krävs det god kommunikation med förbipasserande och ett ödmjukt engagemang, säger Patrik vidare.
 
Behövs det trafikvakter för ditt projekt? Tveka inte att kontakta oss på Vakt Region Stockholm så hjälper vi till att skräddarsy den säkraste lösningen för just ditt projekt. Vi kan även hjälpa till med produkter som till exempel trafikljus eller digitala skyltar. Digital tillsyn är en annan lösning. Så oavsett behov kan vi ta fram en säker lösning, det är det viktigaste, avslutar Patrik.
 
Kanske låter detta som ett perfekt jobb för dig? I bemanningsstallet hittar vi en mångfald av killar och tjejer i olika åldrar med olika bakgrunder. Gemensamt för dessa är engagemanget. Några har gått i pension men vill ändå ha en sysselsättning emellanåt, andra studerar och jobbar extra medan många också jobbar heltid.
 
Om detta låter intressant att jobba med, tveka inte att skicka in en spontanansökan. Körkort B är ett krav samt att du pratar svenska obehindrat.

Skicka din ansökan till patrik.bolander@ramudden.se
 
 
Patrik-Bolander-Vakt-Webb.jpg
 
Patrik Bolander, Entreprenadchef
patrik.bolander@ramudden.se
Tfn. +46 72 334 12 10
 

Digital tillsyn

Vi har teknologi som gör det möjligt att övervaka vägarbetsplatser 24/7. Det bidrar till ökad säkerheten för både trafikanter och för alla de som jobbar på eller vid våra vägar, högre servicegrad och minskad klimatpåverkan.

Läs mer om digital tillsyn