Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer
0

SRF på studiebesök i Uppsala

Synskadades Riksförbund, Trafik- och Miljögruppen besökte förra veckan vår depå i Uppsala.

Förra veckan hade vi förmånen att ha representanter från Synskadades Riksförbund, Trafik- och Miljögruppen på besök på vår depå i Uppsala. En förening vi kom i kontakt med via Uppsala Kommun och PUTS ”Plattform för Uppsalas trafiksäkerhetsarbete”.

Vi fick höra deras tankar kring framkomligheten intill vägarbetsplatser men även i samhället i allmänhet. En utmaning för oss alla är att en stor del av all den information som finns endast är visuell. Stora delar av gatumiljön kan den synskadade kartlägga via så kallade ledstråk (t.ex. räfflade plattor i marken) medans det är de ”rörliga” hindren i form av felparkerade cyklar, gatupratare eller tillfälliga skyltar som är svåra att förutse.

Vi fick även chansen att berätta hur vår vardag ser ut och vilken roll vi har i samhällsbyggandet. Mötet avslutades sen med en rundvandring på vår depå där vi kände på olika typer av material.

Stort tack till Synskadades Riksförbund för en givande dag med många bra och viktiga diskussioner.

För mer information, kontakta vår Uppsaladepå