Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Nyhet

SoundGuard på GP-Link nu i flera klasser

Ramudden kan nu erbjuda GP-Link med SoundGuard oavsett klassning.

Soundguard får monteras på GP-Link i såväl T3 som N2 klassning.
Både fullskaliga krockprov och simuleringar är utförda av testinstitutet Transpolis som tillsammans ger ett resultat som visar att Soundguard, även med fönster, monterade på GP-link 1,5 inte påverkar prestandan på barriären.
Tillverkare Gunnar Prefab AB accepterar därför att Soundguard får monteras på GP-Link i såväl T3 som N2 klassning.