Nyhet

Ramudden presenterar sin hållbarhetsrapport för 2023

Vi jobbar för att alla ska komma hem oskadda varje dag. Med den visionen i bakhuvudet, erbjuder vi helhetslösningar inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. Som störst i världen inom vårt segment, följer också ett ansvar för att driva viktiga frågor framåt. Vi tar det ansvaret på fullt allvar.

Publicerat 2024-04-08: Ramudden Hållbarhetsrapport
- I takt med att vi växer, följer också ett ökat ansvar för medarbetare, förbipasserande, kunder och branschen som helhet. Vi är en stor aktör som står mitt i samhällsutvecklingen och från den positionen vill vi fortsätta avancera arbetet när det gäller produktutveckling, digitala innovationer och branschsamverkan för ökad säkerhet och hållbarhet. 2023 har präglats av nya globala processer, fler digitaliserade etableringar samt ett starkt fokus på innovation och utveckling, säger Morten Finslo, CEO Ramudden Nordics & Baltics.
 

Några viktiga händelser under 2023 vi vill lyfta fram:

Säkerhetsvecka för alla länder - Vår årliga Säkerhetsvecka, som sker i samband med det internationella initiativet ”World Day for Safety and Health at Work”, är ett bra exempel på hur vi jobbar för att öka medvetenheten om arbetsplatssäkerhet. Under 2023 deltog för första gången samtliga depåer och kontor inom hela Ramudden Nordics & Baltics.
 
16% minskning av CO2e - I Sverige har vi reducerat klimatavtrycket för scope 1 ordentligt, främst tack vare att vi fortsatt tanka med fossilfritt bränsle. Jämfört med 2022 minskade vi under 2023 CO2e (koldioxidekvivalenter) per miljoner kronor med cirka 16 procent.
 
4 000 uppkopplade enheter - En viktig pusselbit är vår digitala vision, att vara ledande inom digitaliseringen av arbetet på väg, som fått förnyad kraft under året genom bildandet av enheten Ramudden Digital. Här ser vi också att vi i allt högre grad går från idé till verklighet, med över 4 000 uppkopplade enheter globalt ute hos våra kunder.
 
Förvärv av sju bolag – varav Worxsafe var ett. Ett strategiskt viktigt kliv som knyter produktutvecklingen närmare oss. Tillsammans kan vi nu agera ännu snabbare på marknadsbehov med säkra, innovativa produkter.
 
Mer om detta samt mycket annat kan du läsa om i 2023 års hållbarhetsrapport.
→ Rapporten finns publicerat digitalt här och inkluderar verksamheterna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland.
 

Kontakt

Nickan Larsson, Head of Sustainability
+46 (0)10-303 50 00