Vi på Ramudden använder cookies på vår hemsida. Genom att använda och besöka vår webplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Nyhet

Ännu en milstolpe är nådd

Ramudden i Sverige är från och med 2020 certifierad enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö). I och med detta är nu ännu en milstolpe nådd.

Att vi är certifierade visar att vi har tydliga mål och rutiner för att kontinuerligt kartlägga, utvärdera och följa upp vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 
Vårt löfte är att våra kunder alltid ska få tjänster och produkter som är av hög kvalitet och alla våra medarbetare och kunder ska känna att Ramudden gör allt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.
 
Kontakt
Nickan Larsson, KMA/HSEQ-manager
Tfn +46 70 347 30 44   l   E-post