Nyhet

Allt-i-ett för säkrare arbetsplatser: En närmare titt på TA-konsultens roll hos Ramudden

På Ramudden erbjuder vi helhetslösningar inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. Vi upprättar säkra och effektiva arbetsområden med goda trafikflöden för de som jobbar på arbetsplatsen, de som passerar förbi och oss själva.

TA-konsulten spelar en avgörande roll med sin expertis kring lagar och regler. En av våra erfarna konsulter är Lotten Bergman, som har varit med sedan 2017. Lotten är vanligtvis baserad i Uppsala, men idag träffar vi henne på vårt kontor i Solna, där tio andra TA-konsulter för närvarande arbetar. Så vad gör en TA-konsult på Ramudden?
 
quote.png
"För att genomföra arbeten på offentliga platser som påverkar trafikflöden krävs en Trafikanordningsplan (TA-plan). Planen beskriver hur avstängningar och omledningar ska genomföras, samt hur material ska placeras för att säkerställa tydlighet och säkerhet för fordon och fotgängare. Som TA-konsult är vår uppgift att analysera, planera och utforma lösningar för detta.
Konkret innebär det att vi ansöker om tillstånd, förbereder nödvändigt underlag, håller kontakt med kunden och genomför besök på arbetsplatserna vi arbetar med.
Vi genomför även riskanalyser och hanterar tillståndsprocesser tillsammans med berörda parter, såsom kunder, väghållare, kollektivtrafik och räddningstjänst. Det är en komplex och ansvarsfull uppgift som kräver att vi håller oss uppdaterad om lagar och regler men samtidigt ett väldigt roligt, varierande och stimulerande jobb då vi är delaktig i många delar av processen.
Jag trivs verkligen med den breda paletten av arbetsuppgifter som jag ansvarar för. Jag är en person som gillar att lära in ny kunskap för att hitta nya, bättre och säkrare lösningar.” berättar Lotten.
 
Ramudden har cirka 60 TA-konsulter utspridda på olika platser i landet. Det innebär att arbetsuppgifterna kan skilja sig åt geografiskt. Om du arbetar på en plats med bara 2-3 kollegor kan det hända att du även har andra ansvarsområden, såsom trafiksäkerhetsarbete eller platschef. Därför är vårt kontor i Solna unikt, då det är dedikerat enbart åt TA-konsulter.
 
quote.png
”Från detta kontor stöttar vi främst Stockholmsregionen, men i viss mån även andra delar av landet. Det finns en del regionala skillnader i regelverken, vilket kan vara utmanande ibland.
För att upprätthålla våra egna högt ställda kvalitetskrav är det viktigt att vi har en gemensam syn och håller oss uppdaterade och vi arrangerar regelbundna TA-forum, både nationellt och regionalt för att dela erfarenheter.
I forumen hjälper vi varandra, diskuterar, informerar och delar med oss av olika arbeten. Ibland kanske vi behöver gå igenom om det kommit nya beslut eller riktlinjer från väghållare eller andra myndigheter. Vi bjuder även in sakkunniga kollegor från olika avdelningar som kan ha en presentation inom sitt område. De här mötena spelar vi också in och delar i vår interna Teamsgrupp." förklarar Lotten.
 
TAkonsult-img2.jpg
 
Vi tar en rundtur på kontoret och genast slås man av den lugna atmosfären. Alla på plats sitter djupt engagerade i sina arbetsuppgifter. Kartor roteras och vyer från olika vinklar växer fram på skärmarna. Element som fordon, människor, skyltar, barriärer och annat trafikmaterial klickas runt och allt ser oerhört avancerat ut. Vad krävs då för att arbeta som TA-konsult?
 
quote.png
”Det finns ingen specifik utbildning för att bli just TA-konsult så är du helt ny in i branschen får du utbildningen av oss. Vi har en egen utbildningsavdelning på Ramudden som utbildar inom APV (arbete på väg) och när det gäller programvaran för att rita så sköts den utbildningen av avdelningen ”Verksamhetsutveckling TA”. Vi arbetar också med mentorskap och handledning för nya medarbetare, och parallellt med det kör vi även låtsascase och learning by doing. En viktig del av arbetet är att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om lagar och regler.
När jag själv var ny praktiserade jag även några veckor som depåmedarbetare ute på vägarna. Jag kom från en helt annan bransch och hade jobbat med grafisk formgivning så jag var helt grön inom detta och det var viktigt för mig att få mer praktisk förståelse. Rent generellt skulle jag säga att en lösningsorienterad inställning är en mycket bra egenskap!
Ramuddens ambition är inte bara att skapa säkra arbetsplatser utan vi försöker också att tänka utveckling och förbättring i allt vi gör. Just nu testar vi till exempel en egenutvecklad applikation inom ritprogrammet, där vi inkluderar materiallistor direkt från TA-planen. Det sparar tid och minskar risken för fel.
Ett annat exempel på vår strävan efter förbättring är att vi under det senaste året har standardiserat vår arbetsberedningsmall och riskbedömningsprocess. Det innebär att vi nu har samma nivå på all dokumentation oavsett plats eller storlek på projektet. Det visar vårt ständiga fokus på säkerhet och förbättring. Och under vår säkerhetsvecka i år fokuserade vi även speciellt på risker i det dagliga arbetet kopplat till just TA-planer, arbetsberedningar och säker jobbanalys." avlutar Lotten.
 
Några veckor efter denna intervju tog Lotten steget in i en ny roll som verksamhetsutvecklare inom Ramuddens TA-verksamhet.
 

Är du också intresserad av att jobba hos oss?

Våra lediga tjänster hittar du på → jobb.ramudden.se