Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Ramudden Utbildning erbjuder Trafikverkets kravkurser i Arbete på väg

Steg 1.1-1.3/Nivå 1-2 och 3B

Grundkompetens, väghållningsfordon, vägarbete och vakt/lots.

Steg 2.1/Nivå 1-2

Arbete med vissa väghållningsfordon. (Certifieringsförberedande)

Steg 2.2/Nivå 3A

Arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering. (Certifieringsförberedande) 

Steg 3/Nivå 4

Styra och leda entreprenader. (Certifieringsförberedande)