Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Övriga kurser


Truckutbildning

Kursbeskrivning

Förr tilläts i stort sett vem som helt att köra truck. Det ledde till en stor mängd allvarliga olyckor, där truckar var inblandade. Under 70-talet tog därför arbetsmarknadens parter inom vissa avtalsområden fram läroplaner som resulterade i skärpta krav på truckförarutbildningen. Utbildningen bör ses som en investering i stället för enbart en skyldighet, eftersom utbildande förare visar sig vara mer lönsamma.

En företagare som låter utbilda sina förare kan förvänta sig att personskador minskar och med det korttidsfrånvaron och rehabiliteringskostnaderna. Förarnas produktivitet ökar, skador på truckar, inventarier och gods minskar. Förarnas tillsyn av trucken förbättras och därmed minskar reparationerna, samtidigt som truckens livslängd ökar och stilleståndstiderna minskar. Med hjälp av TLP 2 kan du välja precis den utbildning som motsvarar behovet inom din verksamhet. De förkunskaper som krävs är att eleven ska ha kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.


 Utbildning Tidsåtgång
 Truck A  2-5 dagar
 Truck B  3-5 dagar
 Truck C Motviktstruck över 10 ton  2 dagar
 Truck C Hjullastare med industriell hantering  2 dagar
 Truck C Höglyftare  2 dagar
 Truck C Containertruck  2 dagar
 Truck C Sidlastare  2 dagar
 Truck C Grensletruck  2 dagar

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Nästa kurstillfälle »