Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Trafikverkets Kravkurser


MILJÖKUNSKAP FÖR TRAFIKVERKETS ENTREPRENÖRER

LÄNGD: 4 timmar

Kursmål

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper om miljöpåverkan i samband med arbete på eller intill väg.

Kursinnehåll

  • Miljökunskap
  • Miljöskador i ett globalt perspektiv
  • Hållbar utveckling
  • Utsläpp av luftföroreningar
  • Buller
  • Vad kan vi själva göra
  • Trafikverkets krav i upphandlingar

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Nästa kurstillfälle »