Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Övriga kurser


Maskinförarutbildning

Kursbeskrivning

Kompetensprov och utbildning utförs av samtliga maskinslag, grävmaskin, grävlastare och hjullastare.


 Utbildning Tidsåtgång
 Grävmaskin/Grävlastare inkl. anläggning  3-85 dagar
 Första hjälpen med HLR  3-5 dagar
 Hjullastare-Anläggning  3-85 dagar
 Teleskoplastare  3-5 dagar
 EBR utbildning  3 dagar

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Nästa kurstillfälle »